Coachutbildning intensiv start 1 maj

Etiketter

ICF ackrediterad coachutbildning intensiv – med möjlighet till internationell certifiering – start 1 maj 2017

Helena i turkos händer

Få verktyg för livet!
Utbilda dig i coaching och få djupgående personlig utveckling på samma gång.
Du kan gå 5 dagar för 9.000kr eller hela coachutbildningen för 19.000kr.

Coachutbildningen är ICF ackrediterad och influerad av co-active coaching. Du lär dig vad coaching är, hur man coachar och varför. Vi varvar teori med praktik, vilket gör utbildningen levande, dynamisk, kraftfull och strukturerad. Inte nog med att du lär dig coaching, du får även en kick-off i ditt eget liv och din personliga utveckling. Utbildningen ges i avslappnad miljö på Kursgården Bönnarpsgård.

Coaching går att tillämpa i alla mellanmänskliga relationer, både på jobbet, i det sociala livet och i hemmet. Du behöver inte arbeta som coach efter utbildningen, det går lika bra att använda de nya kunskaperna i den yrkesroll du har idag.

Du får ta del av följande:

ICF’s 11 kärnkompetenser (Etik & professionalism, coachnärvaro, aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, utforma handlingar, planering & målformulering, hantera framsteg & ansvarstagande etc.)
Co-Active coaching (Dynamisk form av coaching som bygger på gestaltpsykologi och drama)
Coachande förhållningssätt
Coachingrelationen
Praktiska övningar
Coachverktyg
Samtalsteknik
GROOW – en enkel metod för coaching
Rollspel
Visualisering
Avslappning
Kursdatum : 1-5 maj kl.8.30 – 17 + 2 dagar i augusti för dig som vill diplomeras.

För dig som vill diplomeras som coach är det även 2 uppföljningsdagar, arbete med övningsklienter, egen coaching 3 tim och handledning 3 tim. Det finns efter det även möjlighet till internationell certifiering enligt ICF.

Plats: Bönnarpsgård Kursgård, Svedala (12 km från Malmö, 2 mil från Sturup) Vi har möjlighet att erbjuda övernattning för 600 kr/dygn.

Utbildare: Jag, Helena Omfors, beteendevetare och professionell certifierad coach, PCC ICF, samt utbildad i co-active coaching. Sen 2010 har jag utbildat mer än 30 grupper i coaching, hållit kurser i coachande föräldraskap, coachande ledarskap och gruppcoaching. Jag har även coachat mer än 4000 timmar, både ungdomar och vuxna. Utöver det har jag gett ut böckerna ”Själens längtan”, ”Hitta din väg och ditt sanna jag” och ”Familjelycka med coachande föräldraskap”.

Pris: 5 dagars utbildning inkl. mat och utbildningsmaterial – 9 000kr (ex moms för företag)

Pris: 5 dagar + 2 uppföljningsdagar i mars, diplomering, mat, material, 3 tim coaching, 3 tim handledning – 19 000kr (ex moms för företag)

Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig till Helena Omfors, helena@yourvisioncoachacademy.se eller 0733 97 89 33.

Varmt välkommen!