Helena Omfors – Andlig vägledare, lärare, mentor, författare, transmedium, yogalärare & healer

Lightworker Academy & Vita förlag

“Gå kärlekens väg. Gå alltid kärlekens väg. Det är kärlekens väg som tar dig till ljuset.”

Själslig kärlek


En sann berättelse om att möta sin själsliga kärlek.

Den själsliga kärleks kraft är omvälvande och livsförändrande. Den trollbinder och skapar magi. Men i kärlekens ljus kommer även de oläkta såren och rädslorna fram. Är jag värd att älskas? Förlorar jag mig själv? Är det bara en romantisk fantasi eller är det verkligt?

När jag levde i ett äktenskap där jag inte kände mig älskad för den jag var, hade svårt att hålla ljuset och energin levande och kände tyngd – dök en ny man upp i mitt liv. Han såg min själ, min inre skönhet och gav mig all den kärlek, jag hoppades på att en dag finna, men inte visste om den verkligen fanns.

I boken får du följa med på sårbarhetens, kärlekens och läkandets resa. Hur två själar kan mötas, känna igen varandra, läka varandra, hjälpa varandra hem till hjärtat och trots omgivningens motstånd och rädslor – hålla kärlekens ljus vid liv.

%d bloggers like this: