Helena Omfors – Andlig vägledare, lärare, mentor, författare, transmedium, yogalärare & healer

Lightworker Academy & Vita förlag

“Gå kärlekens väg. Gå alltid kärlekens väg. Det är kärlekens väg som tar dig till ljuset.”

Själens längtan


En bok om att hitta, följa och förverkliga sin själ.

Min sanna berättelse om vägen från intellektet till känslan, från känslan till själen – mitt andliga uppvaknande. Under många år skrev jag dagbok, där jag beskrev mina inre processer, mina drömmar, möten med andliga lärare och om sökandet efter mig själv. Jag plockade ut lärdomarna och insikterna och skrev min självbiografiska berättelse. Från kontroll och rädsla till tillit och kärlek. Från mörker till ljus. Från självkritik till självkärlek. Många läsare har känt igen sig och fått inspiration av boken. Fastän våra resor i det yttre ser olika ut – är resan i det inre densamma.

%d bloggers like this: